Sprawy Rodzinne i Opiekuńcze

Moją główną specjalizacją jest prawo rodzinne. Osobiście podczas całej reprezentacji prowadzę delikatne sprawy rodzinne które wymagają indywidualnego podejścia, rzetelnego przygotowania, ale także empatii i troski o dobro Klienta. Do spraw sądowych, podczas których niezbędny jest skuteczny adwokat zaliczamy alimenty.

Wielokrotnie reprezentowałam osobiście moich Klientów w sprawach o:

 • rozwód,
 • alimenty (zasądzenie alimentów, uchylenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów),
 • opieka naprzemienna,
 • miejsce zamieszkania (ustalenie miejsca zamieszkania, zmiana miejsca zamieszkania, zabezpieczenie miejsca zamieszkania),
 • separacje,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa,
 • ustalenie ojcostwa,
 • podział majątku,
 • przysposobienie,
 • kontakty z dzieckiem (ustalenie kontaktów, zmiana kontaktów, zabezpieczenie kontaktów),
 • władza rodzicielska (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej),
 • ubezwłasnowolnienie,
 • opieka i kuratela,
 • zgoda na wyjazd dziecka na stałe za granicę,
 • zgoda na paszport,
 • zabezpieczenie potrzeb rodziny,
 • rozdzielność majątkowa.

Sąd może orzec rozwód jeśli zostały łącznie spełnione ustawowe przesłanki art.56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mianowicie doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Sytuacja ta pociąga za sobą daleko idące konsekwencje prawne dotyczące orzekania o winie w rozkładzie pożycia, opieki nad dziećmi, alimentów na dzieci, alimentów na małżonka, ustalenia miejsca zamieszkania dzieci, ustalenia kontaktów z dziećmi czy kwestii podziału składników majątku. Dlatego też pomoc adwokata posiadającego doświadczenie oraz znajomość praktyk sądowych jest tak istotna.

W ramach obsługi sprawy rozwodowej oferuje:

 • przygotowanie pozwu,
 • wsparcie i pomoc prawną w trakcie postępowania sądowego,
 • osobistą reprezentację przed sądem bez posługiwania się osobami trzecimi,
 • składanie apelacji od wyroku sądu.

Z chwilą zawarcia małżeństwa nabywa się ustawową wspólność majątkową, zgodnie z którą przedmioty nabyte przez któregokolwiek z małżonków w trakcie trwania małżeństwa stanowią majątek wspólny, z wyłączeniem składników przeznaczonych do wyłącznego użytku osobistego przez jednego z nich. Po ustaniu małżeństwa nadchodzi konieczność majątku wspólnego majątku. Jeżeli strony nie porozumieją się co do jego sposobu podziału, konieczne jest przeprowadzenie przez sąd rejonowy postępowania o podział majątku. Pomogę w wycenie i ustaleniu składu majątku. Kancelaria Adwokat Anny Marii Burskiej z Łodzi pomoże szybko i tanio zakończyć po myśli klienta prowadzoną sprawę.

Ile kosztuje obsługa adwokata?

Koszt pomocy w sprawach z zakresu prawa rodzinnego ustalamy indywidualnie dla każdego Klienta. Cena zależy od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, liczby rozpraw, ilości dokumentów do przygotowania i wielu innych czynników. W Kancelarii Adwokat Anny Marii Burskiej jest możliwość rozkładnia płatności za sprawę na raty.

Z moją pomocą rozwód nie będzie ciągnął się latami a być może zakończy się już na pierwszej rozprawie.

Jeśli szukasz indywidualnego podejścia, osobistej reprezentacji bez posługiwania się zastępcami oraz zaufanego i doświadczonego adwokata od prawa rodzinnego w Łodzi, zapraszam do mojej kancelarii adwokackiej w Łodzi przy ul. Bystrzyckiej 16.

Więcej informacji na temat prawa rodzinnego znaleźć na moim blogu.

Adwokat Anna Maria Burska © 2024. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.