Sprawy z zakresu Prawa Cywilnego

Adwokat Anna Maria Burska z Łodzi służy profesjonalną pomocy w sprawach w następujących dziedzinach:

 • nieruchomości (ochrona własności i posiadania, zasiedzenie),
 • zniesienie współwłasności,
 • najem lokali,
 • eksmisja,
 • sprawy o zapłatę,
 • odpowiedzialność za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie zobowiązania,
 • ubezwłasnowolnienie (całkowite lub częściowe),
 • ochrona dóbr osobistych (zadośćuczynienie, odszkodowanie, zaniechanie naruszeń),
 • zawarcie darowizny oraz procedury jej odwołania,
 • renta oraz umowa o dożywocie,
 • ochrona własności intelektualnej,
 • eksmisja,
 • umowa sprzedaży, w tym także roszczenia związane z rękojmią za wady oraz gwarancją,
 • zasiedzenie,
 • pożyczka,
 • umowa o dzieło i zlecenia.
Adwokat Anna Maria Burska © 2024. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.