Sprawy o Podział Majątku – Adwokat Anna Maria Burska z Łodzi

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw obejmujących podział fizyczny nieruchomości oraz rzeczy ruchomych wchodzących w skład majątku wspólnego oraz dochodzenie spłat. Pomogę w dochodzeniu spłat i dopłat po zakończeniu postępowania w sprawie podziału majątku. Prowadzę sprawy przed Wydziałem Rodzinnym Sądu Rejonowego o zniesienie współwłasności w wyjątkowych sytuacjach tj. zaciągnięcie długów bez zgody współmałżonka czy popadnięcie w nałogi.

Zakres usług w sprawach o podział majątku

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anny Marii Burskiej w Łodzi realizuje różne usługi prawne związane z podziałem majątku:

 • reprezentowanie w czasie całego przygotowania i postępowania sądowego,
 • reprezentowanie w czasie spotkań z notariuszem,
 • ustalanie składników majątku wspólnego oraz majątku osobistego każdej ze stron,
 • rozliczenie nakładów z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny,
 • rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka,
 • rozliczanie kosztów utrzymania majątku wspólnego i majątków osobistych,
 • ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku,
 • zabezpieczenie postępowania poprzez uniemożliwienie wyzbywania się majątku wspólnego przez drugą stronę,
 • prowadzenie negocjacji i zawarcie ugody ze stroną przeciwną,
 • podział majątku (dział spadku) po śmierci jednego z małżonków,
 • podział majątku w naturze,
 • prowadzenie spraw o eksmisję byłego małżonka,
 • ustalenie treści księgi wieczystej.

W sprawach o podział majątku sąd co do zasady może orzec w wyroku rozwodowym o równych udziałach w majątku podlegającym podziałowi. Jednakże małżonkowie w sprawach dotyczących podziału majątku mogą żądać ustalenia nierównego podziału, proporcjonalnie do nakładu pracy przy wychowaniu dzieci i prowadzeniu domu oraz wniesionych do małżeństwa udziałów, poprzez które dany małżonek przyczynił się do powstania wspólnego majątku. Adwokat Anna Maria Burska w sprawach o podział majątku pomoże Ci wybrać dogodny ustrój małżeński, a także doradzi w ramach porady prawnej we wszelkich problemach związanych z danym ustrojem majątkowym.

Adwokat Anna Maria Burska © 2024. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.